1. Home
  2. Kennis
  3. Sollicitatiecode

Sollicitatiecode

De NVP Sollicitatiecode bevat basisregels die arbeidsorganisaties (bedrijven en instellingen die arbeidsrelaties aangaan) en sollicitanten naar het oordeel van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) in acht behoren te nemen bij de werving en selectie ter vervulling van vacatures.

Naast de Nederlandse uitgave is er ook een Engelstalige versie van de meest actuele sollicitatiecode beschikbaar. Waardoor het voor organisaties met buitenlands personeel mogelijk is om naar de Engelstalig Sollicitatiecode | Recruitment Code te verwijzen. 

Het doel van de code is een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure. De code is chronologisch opgebouwd vanaf het ontstaan van de vacature tot de aanstelling. De arbeidsorganisatie kan de (toepassing van de) code aan haar eigen specifieke situatie aanpassen, zo daartoe aanleiding bestaat. De NVP zal de praktijk van werving en selectie door arbeidsorganisaties volgen en haar invloed aanwenden om deze op het door haar voorgestane peil te brengen en te houden.
 

NVP Sollicitatiecode

NVP Recruitment Code


Contact

Codecommissie
Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode

Secretariaat Codecomissie / Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode
Postbus 1058
3860 BB Nijkerk
code@nvp-plaza.nl

Uw vragen of klacht kunt u bij voorkeur e-mailen naar code@nvp-plaza.nl.


NVP Sollicitatiecode

De NVP Sollicitatiecode is in overeenstemming gebracht met de moderne HR-praktijk van werving en selectie met onder andere:

  • Het gebruik van social media in werving- en selectieprocedures;
  • Bewustwording bij kandidaten en wervende organisaties dat wat op internet over een kandidaat of zijn verleden staat niet altijd juist is;

Download de NVP Sollicitatiecode!


De NVP Masterclass 'Transparent werven en selecteren'

De NVP Sollicitatiecode bevat actuele basisregels die arbeidsorganisaties, bedrijfsleven en overheid, naar het oordeel van de NVP, in acht behoren te nemen bij werving en selectie van kandidaten teneinde zorgvuldig met elkaar om te gaan.

Door de Codecommissie van de NVP is een korte, praktische en intensieve masterclass samengesteld. Tijdens deze twee uur durende interactieve masterclass krijg je een actueel beeld van de inhoud van NVP Sollicitatiecode:

  • Waar moet je als werkgever én werknemer momenteel rekening mee houden bij werving en selectie?
  • Het gebruik van social media bij werving & selectie
  • Waaraan moet jouw werving- en selectieprocedure voldoen?

Deze vragen én jouw vragen worden tijdens deze Masterclass beantwoord! Aan de hand van actuele casuïstiek wordt er gediscussieerd over het toepassen van de NVP Sollicitatiecode. Oftewel een interessante én leerzame Masterclass!

De Masterclass wordt gegeven door de Codecommissie en/of een lid van de Klachtencommissie. Zij zijn experts op het gebied van werving en selectie.

Wil je meer informatie over de Masterclass en wanneer deze weer georganiseerd wordt? Neem dan contact op via code@nvp-plaza.nl. De Masterclass wordt ook in-company aangeboden. Hier kan in overleg een datum voor worden bepaald.


Veelgestelde vragen