1. Home
  2. Kennis
  3. Certificering | CHRP
  4. P&O beroeps- en gedragscode

P&O beroeps- en gedragscode

De P&O beroeps- en gedragscode, het fundament voor P&O!
In de P&O beroeps- en gedragscode zijn de praktische en ethische principes, regels en opvattingen voor de P&O professie vastgelegd.

Het belang van deze collectieve beroeps- en gedragsnormen voor de P&O professie is groot. Voor jou als P&O professional, maar vooral ook voor werknemers en werkgevers. Collectief gedefinieerde normen in combinatie met de juiste interpretatie hiervan, bepalen de kracht van dit fundament.

Wij nodigen je van harte uit om de P&O code te lezen, te interpreteren en te implementeren binnen jouw organisatie.

Contactgegevens: 
Klachteninstantie P&O beroeps- en gedragscode
Postbus 1058
3860 BB Nijkerk
Tel: 033 - 247 34 81
E-mail: code@nvp-plaza.nl