1. Home
  2. Kennis
  3. Opleidingen
  4. GEANNULEERD Workshop 'Van HRBP naar CHRP' (NVP)
04/04
2017

GEANNULEERD Workshop 'Van HRBP naar CHRP' (NVP)

Van HR Business Professional naar Certified HR Professional

Sinds enkele jaren biedt de NVP, de mogelijkheid aan leden en niet-leden tot certificering van hun professionele competenties.

Van kandidaten voor deze certificering wordt verwacht dat zij minimaal een bachelor opleiding hebben afgerond en minimaal drie jaar werkzaam zijn in het HR-domein. Daarbij worden tenminste drie van de acht onderdelen van het P&O-vakgebied, die in de P&O Beroeps- en Gedragscode van de NVP worden genoemd, beheerst.

Voor certificering dienen kandidaten in een gesprek met twee senior vakgenoten (Peer Review) aannemelijk te maken dat zij beschikken over voor de HR-professie belangrijke gedragscompetenties als initiatief, onafhankelijkheid, overtuigingskracht/impact, organisatiebewustzijn en communicatievaardigheid. Daarnaast wordt gevraagd om drie projecten te beschrijven, waarin de kandidaat voor certificering een sturende rol heeft gehad en toegevoegde waarde heeft weten realiseren voor medewerkers en organisatie. Ter oriëntatie op deze certificering en re-certificering (na drie jaar), biedt de NVP in samenwerking met de Erasmus Universiteit te Rotterdam de Workshop “Van HRBP naar CHRP” aan. Voor de Workshop wordt gebruik gemaakt van een ELO (Elektronische Leeromgeving), waarop een grote variëteit  van workshop-ondersteunende materialen wordt aangeboden.

In deze Workshop komen de acht in de NVP Beroeps- en Gedragscode benoemde onderdelen van de Gedragscode en de acht HR-taakgebieden en de eisen per taakgebied aan de orde. Ook wordt een oriëntatie geboden op de drie door deelnemers te maken projectbeschrijvingen en wordt door een ervaren CHRP-er een beeld gegeven van de vragen die bij de review mogelijk gesteld worden.

De Workshop wordt verzorgd door docenten, met een grote ervaring op het gebied van HR en Certificering: dr. Job Hoogendoorn, EUR en lid van de Commissie Certificering van de NVP en mr. Lex Welter, CHRP (NVP Certified HR Professional).

De deelnemers die aan de Workshop deelnemen, ontvangen na afronding een bewijs van deelname.

Na afronding is het de verwachting dat het eenvoudiger is om aan de vereisten voor certificering van de NVP te voldoen, in het bijzonder waar het gaat om kennis van de Beroeps- en de Gedragscode van de NVP, de samenstelling van een drietal Projectverslagen en de voorbereiding op de Peer Review voor certificering. Ook voor de voorbereiding op Permanente Educatie-inspanningen voor re-certificering, biedt de Workshop een goede oriëntatie. Uiteraard biedt de Workshop geen garantie voor NVP-certificering, omdat de beslissing over het wel of niet certificeren van kandidaten, op advies van de reviewers, wordt genomen door de NVP Commissie Certificering. Het lid van deze Commissie dat meewerkt aan de ‘Workshop van HRBP naar CHRP”, zal in deze besluitvorming uiteraard geen rol vervullen v.w.b. deelnemers aan deze Workshop.

Programma:

10.00 uur Introductie en kennismaking
10.15 uur Voordelen van Certificering als HR professional
10.30 uur De Beroepscode van de NVP en de eisen per taakgebied
11.15 uur Pauze
11.30 uur De gedragscode van de NVP en dilemma’s rond HR-rollen
12.30 uur Lunch
13.30 uur Eisen aan gedragscompetenties en indicatoren voor competenties
14.30 uur Pauze
14.45 uur Projectbeschrijvingen; bijdragen aan sturing en toegevoegde waarde
15.30 uur De Peer Review; mogelijke vragen van reviewers
16.00 uur Her-certificering, Q. & A., samenvatting en afsluiting

 

Locatie:
Erasmus Universiteit Rotterdam
Meer informatie:

Voor meer informatie over deze workshop kun je contact opnemen met: 

Job Hoogendoorn, 06-22471155 of 
Lex Welter,  06-54983097

Kosten:
De kosten voor deelname aan deze Workshop bedragen 295 euro (ex. btw) voor NVP-leden en 345 euro (ex. btw) voor niet-leden.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met NVP activiteiten, tel. 033 - 247 3481, e-mail activiteiten@nvp-plaza.nl.

Aanmelden is mogelijk via de aanmeldknop hieronder.

Annuleringsregeling:

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor een cursist niet aan de cursus kan deelnemen, bijvoorbeeld ziekte. Tot één maand voor aanvang van de NVP-cursus wordt bij annulering € 55 annuleringskosten in rekening gebracht. Wanneer je je afmeldt binnen één maand voor aanvang van de cursus brengt de NVP 85% van de cursusprijs in rekening. Bij afmelding binnen twee dagen voor aanvang van de cursus ben je het volledige cursusbedrag verschuldigd. Je kunt je laten vervangen door een collega tegen de voor hem geldende prijs. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk (per post of email). Je ontvangt binnen 3 werkdagen een bevestiging van de annulering.