1. Home
 2. Kennis
 3. Opleidingen
 4. GEANNULEERD Talentproeverij (NVP)
19/04
2017

GEANNULEERD Talentproeverij (NVP)

Certified HR Professionals ontvangen voor deelname 7 PE punten 

De Talentproeverij is een actieve, dynamische, inspirerende bijeenkomst met NVP-collega's. Tijdens de bijeenkomst maak je kennis met het Talenten-gedachtegoed en de StrengthsFinder van M. Buckingham en D.O. Clifton (van internationaal onderzoeksbureau Gallup) en ’t Mannetje & Co, specialisten in Talentgericht werken.

Maak kennis met aanvullende achtergronden en gebruiksmogelijkheden op hoofdlijnen van  Positieve psychologie, Waarderend onderzoeken en Progressiegericht werken. Middels het uitvoeren van de test en enkele praktische opdrachten ervaren van de StrengthsFinder (Talententest) en toepassingsmogelijkheden van de eigen 5 dominante Talenten binnen het eigen werkveld.

De bijeenkomst draagt bij aan de kennis en inzicht in de te bereiken doelen en resultaten (werkplezier, medewerkersbetrokkenheid, binding, voorkomen fouten, productiviteit en rendement) door het inzetten van het Talententraject voor individuen, teams en organisaties. 

Doelgroep
Toegankelijk voor NVP-leden en niet-leden die openstaan voor een nieuw paradigma, geïnteresseerd zijn in hun eigen talenten en sterke punten en die daardoor ook zicht krijgen op de mogelijke toepassingsmogelijkheden voor zichzelf, het team waarvan zij deel uitmaken en in hun organisatie.

Resultaat

 • Een actieve, dynamische, inspirerende en zinvolle bijeenkomst met NVP collega’s.
 • Op basis van eigen ervaring, kennis en inzicht kunnen bepalen of het Talententraject past bij u, uw team en uw organisatie.
 • Onder woorden kunnen brengen wat de verdere invoering voor u, uw team, uw organisatie en uw klanten kan opleveren in kader van ontwikkeling, optimale en duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, leeftijdsfasegericht beleid, mobiliteit  en stresspreventie.
 • Op hoofdlijnen zien van een geschikte aanpak voor verder gebruik en invoering.

Werkwijze
Vooraf ontvangen de deelnemers het boek Ontdek je Sterke Punten van M. Buckingham en men doet de test: StrengthsFinder. De uitslag van de test wordt opgestuurd naar de trainer. 

Programma:

12.30 uur Ontvangst

Programma loopt van 13.00 uur tot 20.00 uur.

Deelnemers ontvangen vooraf:

 • Boek 'Ontdek je Sterke Punten' van Marcus Buckingham en Donald O. Clifton
 • Optioneel: boek Op Pad met mijn talenten van Paul ‘t Mannetje (extra kosten)
 • Voorbereidingsopdrachten (het doen van de test en markeringsopdracht).

De deelnemers ontvangen tijdens de workshop:

 • Blanco portret (wordt tijdens workshop in fases ingevuld)
 • Map met opdrachten en relevante teksten
 • Logboekje voor persoonlijke aantekeningen. 

Trainers
Mil van Beek en Paul ’t Mannetje van ‘t Mannetje & Co, Specialisten in talentgericht werken met ervaring in profit en non-profit. Zie www.tmannetjeenco.nl

Kosten
NVP-leden         € 229,00
Niet-leden         € 295,00

Deelnemers:
Maximaal 20 deelnemers
Locatie:
Omgeving Utrecht (nader te bepalen)
Meer informatie:

Voor praktische zaken omtrent aanmeldingen/bevestigingen e.d. kun je contact opnemen met NVP activiteiten via 033 247 34 81 of activiteiten@nvp-plaza.nl

Annuleringsregeling:

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor een cursist niet aan de cursus kan deelnemen, bijvoorbeeld ziekte. Tot één maand voor aanvang van de NVP-cursus wordt bij annulering € 55 annuleringskosten in rekening gebracht. Wanneer je je afmeldt binnen één maand voor aanvang van de cursus brengt de NVP 85% van de cursusprijs in rekening. Bij afmelding binnen twee dagen voor aanvang van de cursus ben je het volledige cursusbedrag verschuldigd. Je kunt je laten vervangen door een collega tegen de voor hem geldende prijs. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk (per post of email). Je ontvangt binnen 3 werkdagen een bevestiging van de annulering.