1. Home
  2. Kennis
  3. Sollicitatiecode
  4. Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode

Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode

Taken Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode

  • Een sollicitant die zich met een schriftelijke klacht over een sollicitatieprocedure heeft gericht tot de betrokken arbeidsorganisatie en daarop geen of een onbevredigende reactie heeft gekregen, kan zich met zijn schriftelijke klacht wenden tot het de secretaris van de Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode - e-mailadres sollicitatiecode@nvp-plaza.nl.
  • De Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode toetst deze schriftelijke klacht vervolgens aan de NVP Sollicitatiecode.
  • De Klachteninstantie stelt de arbeidsorganisatie waartegen de klacht zich richt in de gelegenheid om schriftelijk te reageren op het geen de klager naar voren heeft gebracht.
  • De uitspraak van de NVP wordt toegezonden aan de klager en in afschrift aan de betrokken arbeidsorganisatie.

Zie ook Artikel 8 van de NVP Sollicitatiecode en download het Reglement Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode.

Klachteninstantie


Arthur Faessen
Voorzitter

Novadic-Kentron
Postbus 2166, 4800 CD Breda
073 684 97 51


Sylvia Bastiaan-Trinthamer
Lid

Reinders & Van Soest
Slotenmakerstraat 29, 2672 GC  Naaldwijk
06 127 738 29
s.bastiaan@reindersenvansoest.nl 


Sietze Kamstra
Lid

Gemeente Borger - Odoorn
Postbus 3, 7875 ZG Exloo
06 294 604 57