Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode

Taken Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode

  • Een sollicitant die zich met een schriftelijke klacht over een sollicitatieprocedure heeft gericht tot de betrokken arbeidsorganisatie en daarop geen of een onbevredigende reactie heeft gekregen, kan zich met zijn schriftelijke klacht wenden tot het de secretaris van de Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode - e-mailadres sollicitatiecode@nvp-plaza.nl.
  • De Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode toetst deze schriftelijke klacht vervolgens aan de NVP Sollicitatiecode.
  • De Klachteninstantie stelt de arbeidsorganisatie waartegen de klacht zich richt in de gelegenheid om schriftelijk te reageren op het geen de klager naar voren heeft gebracht.
  • De uitspraak van de NVP wordt toegezonden aan de klager en in afschrift aan de betrokken arbeidsorganisatie.

Zie ook Artikel 8 van de NVP Sollicitatiecode en download het Reglement Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode.

Klachteninstantie


Arthur Faessen
Voorzitter

Novadic-Kentron
Postbus 2166, 4800 CD Breda
073-6849751


Sylvia Bastiaan-Trinthamer
Lid

Weboma
Stoelmatter 16, 2292 JL Wateringen
0174- 22 56 00 / 06-52 01 40 05
sbastiaan@weboma.nl


Sietze Kamstra
Lid

Gemeente Borger - Odoorn
Postbus 3, 7875 ZG Exloo
06-29460457


Lisette Meijer
Lid

's Heeren Loo Zorggroep
Berkenweg 11, 3818 LA Amersfoort
06-37307800
L.Meijer@operamail.com