1. Home
  2. Kennis
  3. Sollicitatiecode
  4. Interessante links

Interessante links

College voor de rechten van de mens

De rechten van de mens, of kortweg de mensenrechten, zijn rechten die ieder mens toekomen, waar ook ter wereld. Mensenrechten zijn er om mensen te beschermen tegen de macht van de staat en moeten ervoor zorgen dat iedereen kan leven in menselijke waardigheid. Mensenrechten betekenen bijvoorbeeld dat iedereen een eigen vrije mening mag hebben en uiten en dat de overheid niet zomaar geweld tegen burgers mag gebruiken. Ook houden ze in dat je recht hebt op onderwijs, op genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Staten hebben met elkaar afgesproken deze rechten voor iedereen te zullen garanderen. Voor iedereen, dus ongeacht ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, welstand, geboorte of enige andere status. De mensenrechten vormen de basis voor alle wetgeving en beleid van de overheid.
www.mensenrechten.nl


College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)

Het CBP ziet er op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens als onafhankelijke instantie op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat de privacy gewaarborgd blijft.
www.mijnprivacy.nl
www.cbpweb.nl


Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Van psychologen is het NIP hét aanspreekpunt voor psychologen, cliënten, maatschappelijke organisaties, zorgverzekeraars, werkgevers en de media. De voorlichters beantwoorden vragen over de vereniging en over psychologie (o.a. vragen over psychologische testen) in het algemeen.
 www.psynip.nl


Arbeidsrecht

www.arbeidsrechtsite.nl


Postbus 51

Informatiedienst van de rijksoverheid geeft algemene informatie over de wet- en regelgeving van de Rijksoverheid.
www.rijksoverheid.nl


Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)

De ABU is de belangenbehartiger van de uitzendondernemingen in Nederland.
www.abu.nl


Summum.nu

Summum.nu is een overkoepelende organisatie van 30 Werving, Search & Selectiebureaus. Summum.nu komt voort uit branche-organisatie OAWS.
www.summum.nu