1. Home
  2. Inschrijving

Inschrijving

Persoonlijke gegevens

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. In onze privacyverklaring informeren wij je over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.


Contactadresgegevens


Zakelijke gegevens

Vul hieronder je werkgevergegevens in. Ben je student? Vermeld dan de naam van je opleidingsinstituut (bij het veld 'bedrijfsnaam') en je studierichting (bij het veld 'adres') in. Let op: om voor het aspirant lidmaatschap in aanmerking te komen is het verplicht om een kopie van jouw geldige collegekaart op te sturen. Dit kan via ledenadministratie@nvp-plaza.nl.

Contributie

De prijs voor het NVP-lidmaatschap bedraagt in 2018 € 235 voor een heel jaar. Het lidmaatschap kan ook ingaan per maand; het lidmaatschapsgeld wordt vastgesteld afhankelijk van het aantal resterende maanden in het kalenderjaar. De lidmaatschapsprijzen voor specifieke groepen zijn: Aspirant leden € 25, Junior leden € 128, Belangstellende leden € 235. Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen via het opzeggingsformulier op deze website met een opzeggingstermijn van vier weken tegen het einde van het kalenderjaar.
  • Kennisgenomen heb van, en bekend ben met de NVP-statuten.
  • Akkoord ben dat mijn contactgegevens voor NVP-leden, eenmaal ingelogd op de NVP-website, zichtbaar zijn.
  • Akkoord ga met het ontvangen van digitale nieuwsbrieven en eventuele andere informatie, die naar inzicht van de NVP nodig en/of interessant zijn in het kader van mijn NVP-lidmaatschap.