1. Home
  2. NVP Future Award 2011
  3. Disclaimer

Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website en NVP Future Awards 2011; 
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website/pagina;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina's die u bekijkt op en via detoekomstvanhr.nl. Door de pagina te gebruiken/bezoeken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. 

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. 

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. 

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen. 


Wij behouden ons alle rechten voor. 


NVP, Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling
www.nvp-plaza.nl