1. Home
  2. Kennis
  3. Sollicitatiecode
  4. Codecommissie

Codecommissie

Taken van de Codecommissie

  • Namens de NVP adviseren en standpunten innemen over de ontwikkelingen op het terrein van werving en selectie, dit in relatie van normen en waarden of het gedrag op de arbeidsmarkt
  • Namens de NVP aanspreekpunt zijn voor acties in de media
  • Onderhouden van contacten met instanties die op het terrein van werving & selectie actief zijn
  • Het organiseren en geven van de Masterclass Transparant werven & selecteren
  • Het bewaken en promoten van de P&O beroeps- en gedragscode
  • Het in de toekomst ontwikkelen van een Social Mediacode ten behoeve van werving & selectie

Codecommissie


Rini de Groot (Voorzitter)
Directeur/Consultant

DGA Personeelsadvies
Speulderbos 5, 1441 TG Purmerend
0299 465 536
rini@dga-personeel.nl


Debby Wentink-Kolk
Advocaat / Certified Pension Lawyer

Deb by law
Koningslaan 48, 3583 GK Utrecht
06 282 283 30
debby@debbylaw.nl


Marcus Draaisma
Advocaat

Palthe Oberman Advocaten, specialisten in arbeidsrecht
Prins Hendriklaan 41, 1075 BA Amsterdam
020 344 61 00
draaisma@paltheoberman.nl


Birgit van Groenestijn
Directeur HR

BAM Techniek bv
Runnenburg 13, 3981 AZ Bunnik
030 659 88 24
bvgroenestijn@hotmail.com


Rik Ringers
Projectadviseur HRM & Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)
Postbus 8016, 4330 EA Middelburg
06 184 703 31
rikringers@casema.nl


Edith Knopf
Hoofd P&O

NTR
088 779 90 24 
edith.knopf@ntr.nl


Ilse Verweij
HR Adviseur | plv. HR Manager

Holland Colours
verweij.i@gmail.com