CHRP

Met ingang van april 2014 is het voor HR Professionals mogelijk om zich te toetsen aan de kwaliteitsnormen van HR Certificering via het traject van CHRP. In 2012 heeft de NVP met inbreng van een brede commissie van deskundigen een beroeps- en gedragscode voor P&O opgesteld. De certificering is een logisch vervolg daarop, want een eigen beroeps- en gedragscode kan bijdragen aan de kwaliteit van het beroep, maar zonder enige vorm van toetsing blijft dat toch tamelijk vrijblijvend. Om die reden heeft de NVP het initiatief genomen voor een systeem van certificering van HR Professionals, de CHRP. Omdat we van mening zijn dat met CHRP de professionaliteit van het vak gegarandeerd en gestimuleerd wordt.

De beroeps- en gedragscode én de certificering zijn stappen in de professionalisering van HRM. Met een systeem voor certificering van HR Professionals volgt Nederland de voorbeelden uit andere landen en de standaarden van andere gevestigde professionals.

De informatie betreffende CHRP wordt geactualiseerd. Medio maart staat alles weer op onze website.

Wilt u zich laten certificeren? Stuur dan een berichtje aan info@nvp-plaza.nl. Dan informeren wij u zodra alle informatie weer beschikbaar is.