1. Home
  2. Kennis
  3. Certificering | CHRP

CHRP

Met ingang van april 2014 is het voor HR Professionals mogelijk om zich te toetsen aan de kwaliteitsnormen van HR Certificering via het traject van CHRP. In 2012 heeft de NVP met inbreng van een brede commissie van deskundigen een beroeps- en gedragscode voor P&O opgesteld. De certificering is een logisch vervolg daarop, want een eigen beroeps- en gedragscode kan bijdragen aan de kwaliteit van het beroep, maar zonder enige vorm van toetsing blijft dat toch tamelijk vrijblijvend. Om die reden heeft de NVP het initiatief genomen voor een systeem van certificering van HR Professionals, de CHRP. Omdat we van mening zijn dat met CHRP de professionaliteit van het vak gegarandeerd en gestimuleerd wordt.

NVP heeft diverse stappen gezet om de professionaliteit van het HR vak te garanderen en stimuleren:

  • opstellen van een beroeps- en gedragscode voor P&O (2012) 
  • certificering van HR professionals (CHRP, 2014)
  • CHRP certificering door een onafhankelijke certificatie-instelling (2017)

De beroeps- en gedragscode én de certificering zijn stappen in de professionalisering van HRM. Met een systeem voor certificering van HR Professionals volgt Nederland de voorbeelden uit andere landen en de standaarden van andere gevestigde professionals.

Meer informatie vind je op de website van de certificatie-instelling CRP

NVP leden krijgen subsidie zodat de kosten voor certificering lager uitvallen:

Dienst /
product
Prijs*

Subsidie
van NVP
aan leden

Netto prijs
voor NVP leden
Aanmelden box €   25,00 €      0,00 €   25,00
Jaarbijdrage box €   50,00 €      0,00 €   50,00
Beoordelen dossier 1e certificering € 215,00 € 100,00 € 115,00
Assessment 1e certificering € 150,00 €   50,00 € 100,00

*Deze prijzen zijn exclusief btw

Hoe ontvang ik de NVP-subsidie?
Als je NVP lid bent, opgaat voor je CHRP-certificering en vóór 1 januari 2019 je CHRP certificaat aan info@nvp-plaza.nl stuurt (o.v.v. jouw bankgegevens) maakt de NVP € 150,- aan je over.

Dat geldt ook indien je nog geen lid van de NVP bent en vóór 1 januari 2019 het NVP-lidmaatschap aanvraagt.


Register

De CHRP regeling bevindt zich in een overgangsfase. Dat betekent dat er in 2017 twee CHRP-registers zijn, één op de NVP-website en één op de website van de Certificerend instantie (CRP). Het register op de CRP website is het meest actuele register. Het register op de NVP website wordt niet meer onderhouden en zal uiteindelijk verdwijnen.

Je krijgt toegang tot de registers door op onderstaande links te klikken:


Informatie en Aanmelden

Wil jij meer weten en/of je als HR Professional certificeren? Ga naar cerp.nl, selecteer ‘de regeling ‘CHRP’, check de informatie en vul het aanmeldformulier in. 


Contact

Voor meer informatie over CHRP kun je contact opnemen met CRP, via e-mail info@CeRP.nl of tel. 033 247 34 95.


CHRP in de media