1. Home
  2. Kennis
  3. Certificering | CHRP

Over CHRP

In 2012 heeft de NVP met inbreng van een brede commissie van deskundigen een beroeps- en gedragscode voor P&O opgesteld, die bijdraagt aan de kwaliteit van het beroep. Een logisch vervolg daarop is dat HR Professionals hierop getoetst kunnen worden om de professionaliteit van het vak te garanderen en stimuleren. Om die reden heeft de NVP in 2014 een systeem van certificering in het leven geroepen; de Certified HR Professional, kortweg CHRP. Deze certificering is sinds 2017 in handen van een onafhankelijke certificatie-instelling, CRP.

De beroeps- en gedragscode én de certificering zijn stappen in de professionalisering van HRM. Daarmee komen we tegemoet aan de behoefte van opdrachtgevers, werkgevers, medewerkers in organisaties en van de professionals zelf. Met een systeem voor certificering van HR Professionals volgt Nederland de voorbeelden uit andere landen, zoals de VS, GB, Duitsland en Canada, en de standaarden van andere gevestigde professionals.

 

Waarom CHRP?
Voor de beroepsgroep van HRM professionals is certificering een instrument om de kwaliteit van de vakuitoefening te bewaken en bevorderen en om stakeholders inzicht te geven in die kwaliteit. Door het register en het certificaat laat de beroepsgroep zien welke beroepsgenoten voldoen aan de basis standaarden van professionaliteit. Tegelijk draagt certificering daardoor bij aan de professionele identiteit van de beroepsgroep.

Voor de HRM-professional biedt certificering de mogelijkheid om op transparante en gestructureerde manier te werken aan de kwaliteit van de eigen beroepsuitoefening, om deze te laten toetsen door beroepsgenoten en dat aan (potentiële) opdrachtgevers en werkgevers te laten zien.

Een werkgever of opdrachtgever kan door middel van het certificaat vaststellen of hij een professional in huis haalt of heeft. Het proces van certificering en het onderhoud van vakbekwaamheid biedt een structuur voor de permanente ontwikkeling van HR medewerkers. Opleiding en training, intervisie en projectmanagement zijn toetsbare elementen in deze ontwikkeling. De werkgever van een gecertificeerde HR professional verzekert zich van een medewerker die gestructureerd en continu werkt aan de eigen vakbekwaamheid.

CHRP-certificering: aanmelden en procedure
Wil jij je als HR Professional certificeren?  Dat kan als je voldoet aan de gestelde criteria. Voldoe je aan de eisen voor de aanvraag? Vul het aanvraagformulier CHRP volledig in en sluit een actueel curriculum vitae bij. De NVP controleert of de verstrekte informatie compleet is en je in aanmerking komt voor peer-assessment door twee vakgenoten. Vervolgens beoordeelt een HR professional hun rapportage en bepaalt of het wordt doorgestuurd naar de CHRP Commissie die de certificering al dan niet toekent.

Behoud CHRP certificaat
Als je CHRP gecertificeerd bent, word je voor een periode van drie jaar opgenomen in het CHRP register dat openbaar is en mag je je CHRP noemen. Gedurende deze periode ontwikkel je je verder volgens bepaalde richtlijnen om de CHRP certificering te kunnen behouden.

Kosten
Aan de CHRP certificering zijn kosten verbonden voor de aanvraagprocedure en de jaarlijkse registratie als je het certificaat toegekend krijgt. NVP-leden betalen een gereduceerd tarief.

Onderdelen CHRP certificering

Onderdelen CHRP    certificering Kosten*            

Korting NVP leden     

   Kosten voor      NVP leden
Aanmelden box €   25,00 €      0,00 €   25,00
Jaarbijdrage box €   50,00 €      0,00 €   50,00
Beoordelen dossier 1e certificering € 215,00 € 100,00 € 115,00
Assessment 1e certificering € 150,00 €   50,00 € 100,00

*Deze prijzen zijn exclusief btw

Hoe ontvang je de NVP-korting?
Ben je NVP lid en ga je op voor je CHRP-certificering? Stuur een kopie van je CHRP certificaat vóór 1 januari 2019 aan info@nvp-plaza.nl (o.v.v. jouw bankgegevens) en je ontvangt € 150,- van de NVP retour.

Dat geldt ook indien je nog geen lid van de NVP bent en vóór 1 januari 2019 het NVP-lidmaatschap aanvraagt.

Hoe ontvang ik de NVP-subsidie?
Als je NVP lid bent, opgaat voor je CHRP-certificering en vóór 1 januari 2019 een kopie van je CHRP certificaat aan info@nvp-plaza.nl stuurt (o.v.v. jouw bankgegevens) maakt de NVP € 150,- aan je over.

Dat geldt ook indien je nog geen lid van de NVP bent en vóór 1 januari 2019 het NVP-lidmaatschap aanvraagt.

CHRP Register
Alle gecertificeerde HR Professionals zijn te vinden in het CHRP register. Dit is openbaar en daardoor een actueel naslagwerk voor HR Professionals, werkgevers en opdrachtgevers. 

Om het CHRP register te bekijken: CHRP register bij CRP

Informatie en Aanmelden
Wil jij meer weten en/of je als HR Professional certificeren? Ga naar CRP.nl, check de informatie en vul het aanmeldformulier in. 

Contact
Voor meer informatie over CHRP kun je contact opnemen met CRP, via info@CeRP.nl of bel 033 247 34 95.

CHRP in de media