CHRP

Met ingang van april 2014 is het voor HR Professionals mogelijk om zich te toetsen aan de kwaliteitsnormen van HR Certificering via het traject van CHRP. In 2012 heeft de NVP met inbreng van een brede commissie van deskundigen een beroeps- en gedragscode voor P&O opgesteld. De certificering is een logisch vervolg daarop, want een eigen beroeps- en gedragscode kan bijdragen aan de kwaliteit van het beroep, maar zonder enige vorm van toetsing blijft dat toch tamelijk vrijblijvend. Om die reden heeft de NVP het initiatief genomen voor een systeem van certificering van HR Professionals, de CHRP. Omdat we van mening zijn dat met CHRP de professionaliteit van het vak gegarandeerd en gestimuleerd wordt.

De beroeps- en gedragscode én de certificering zijn stappen in de professionalisering van HRM. Met een systeem voor certificering van HR Professionals volgt Nederland de voorbeelden uit andere landen en de standaarden van andere gevestigde professionals.

Schematische weergave certificeringsprocedure

(Klik op bovenstaande afbeelding om het schema in pdf te openen)


Documenten

Alle informatie over certificering vind je via onderstaande documenten:


Kosten

De tarieven voor certificering en registratie zijn als volgt vastgesteld:

  NVP-leden Niet-leden
Certificering (éénmalig) € 195 € 295
Registratie (jaarlijks) € 55 € 95
Review (elke drie jaar) € 75 € 125

Vermelde prijzen zijn incl. 21% BTW.


Aanmelden

Heb je bovenstaande documenten gelezen en wil jij je als HR Professional certificeren? Volg dan onderstaande aanmeldprocedure:

  1. Verstuur de e-mailaanvraag. Je krijgt dan het aanvraagformulier CHRP (bekijk voorbeeld) en het Curriculum Vitae-formulier (bekijk voorbeeld) toegestuurd. Bekijk voorbeelden van projectbeschrijvingen.
  2. Vul vervolgens beide formulieren volledig in (de geschatte invultijd is 4-6 uur) en mail ze retour naar info@chrp.nl
  3. Zodra de CHRP commissie de formulieren heeft beoordeeld op volledigheid, ontvang je een factuur.
  4. Na betaling word je uitgenodigd voor een peer-assessment.

Contact

CHRP Commissie

Voor meer informatie over CHRP kun je contact opnemen met Steven Aarts (NVP), email info@chrp.nl, tel. 033 247 34 81.


CHRP in de media