Workshops The Future of HR

Onderstaand alvast een impressie van een aantal workshops die worden gegeven op 28 juni 2017 tijdens The Future of HR:

 • Persoonlijk ondernemerschap
  • Deze workshop zal tools aanbieden om het ondernemerschap binnen de organisatie, het (HR) team en/of bij de individuele medewerker(s) te vergroten. Organisaties en medewerkers moeten immers meer dan ooit anticiperen en slagvaardig inspelen op wat er in hun omgeving gebeurt, omdat economische en technische veranderingen elkaar in een steeds hoger tempo opvolgen. 
  • Door het ontwikkelen van persoonlijk ondernemerschap, kunnen medewerkers (nog beter en meer) bijdragen aan:
   • De ontwikkeling en positionering van HR als businessparnter;
   • De wendbaarheid van de organisatie;
   • Verbetering vanuit Lean principes;
   • Vergroten van de eigen vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.
  • Astrid van Hest heeft een instrument ontwikkeld om ondernemerschap bij uw organisatie, (HR) team of individuele medewerker(s) bespreekbaar te maken en te ontwikkelen. Ervaring van een manager die de toolkit heeft ingezet over de effecten ervan: “Wat de toolkit in een korte tijd losmaakt bij ons team, is een gedachteverandering richting persoonlijk ondernemerschap die van heel groot belang is in ons bedrijf.”
  • In deze workshop zal Astrid vertellen over haar ervaring met het ontwikkelen van persoonlijk ondernemerschap binnen organisaties, de methodiek Persoonlijk ondernemerschap en het wetenschappelijk kader achter haar instrument. Vervolgens maken we kennis met deze toolkit en verkennen we samen de invloed van ondernemerschap op enkele van de bovengenoemde thema’s.

 

 • HR Analytics heeft met cijfers niet van doen?!
  • Veel HR-beslissingen worden nog op basis van het onderbuikgevoel genomen. Organisaties beschikken over grote hoeveelheden informatie die zij kunnen inzetten voor het verbeteren van de besluitvorming. Door data over personeel, de uitvoering van HR-processen en resultaten in de organisatie aan elkaar te koppelen en te analyseren, wordt het mogelijk de impact van personeel en HR-interventies op organisatieresultaten te meten – en in sommige situaties zelfs te voorspellen. Toch (b)lijkt HR Analytics vooral iets om over te praten en niet om te doen.
  • Tijdens zijn workshop zal Hans van der Spek, één van de specialisten van Berenschot op het gebied van ontwikkeling van HR-Analytis, zijn inzichten omtrent het aan noodzaak grenzende belang van HR Analytics met de deelnemers delen en duidelijk maar dat HR Analytics meer met rekenschap dan met rekenkunde te maken heeft.

 

 • Employer Branding
  • Door Regiodirecteur Ferdinanda van Veen, Randstad Oost-Nederland;
  • Bedrijven die in staat zijn talent aan te trekken en te behouden presteren beter. Talenten leveren kwaliteit, ze zijn betrokken en gemotiveerd. Zij zorgen voor een goede omzet én een hoge klanttevredenheid. Ferdinanda vertelt wat je nodig hebt om je slag te slaan in de strijd om talent! Om talent aan te kunnen trekken is het belangrijk je arbeidsmarktpositie te kennen.
   • Wat gebeurt er in het voor jouw bedrijf relevante arbeidsmarktsegment?
   • Wat wil je doelgroep? 
   • Ken je je  doelgroep?
   • Ben je aantrekkelijk als werkgever?
  • Ferdinanda neemt je mee in deze arbeidsmarktverkenning om je arbeidsmarktpositie als organisatie te kunnen bepalen.

 

 • Netwerkorganisaties in de HR wereld
  • Wat is Veluwe Portaal?
  • Welke resultaten zijn er vanuit het HR netwerk van Veluwe Portaal behaald?
  • Waarom zou ik als HR verantwoordelijke gaan samenwerken?
  • Wat is de nut en noodzaak van een HR netwerk?
  • Wat levert het HR op?
  • Waar heeft u als HR verantwoordelijke behoefte aan en wat zou een oplossing kunnen zijn?
  • Interesse, Ingeborg Lups-Dijkema, vertelt je meer.

 

 • Duurzaam alleen een containerbegrip of……….
  • Optimalisatie van HR-beleid (tactisch) als het gaat om duurzame inzetbaarheid, betekent de juiste inrichting van werkplekken en plaatsing van mensen. Maar hoe doe je dat? MKB Sociaal kan vanuit haar praktijkervaring en contacten met bedrijven hierin inzicht bieden. Enerzijds vanwege hun ervaring met bedrijfskundig advies, anderzijds door procesbegeleiding binnen HR. Dit alles met als doel duurzaam inzetten van bedrijf en mens. Uitgelegd wordt hoe optimalisatie van persoonlijke ontwikkeling binnen de kaders van het bedrijf gerealiseerd kan worden, gekoppeld aan het wegnemen van de improductiviteit en het versterken van het rendement. Deze workshop wordt verzorgd door Jaap van Asperen van MKB Sociaal.

 

 • “De praktijkmonitor”: de dagelijkse werkelijkheid van de HR professional op basis van onderzoek..
  • Ben je benieuwd wat de ontwikkelingen op HR gebied zijn?
  • Wil je meepraten over wat dat betekent voor uw organisatie, maar ook voor hoe het onderwijs HR professionals beter kan opleiden voor het HR vak?
  • Al decennialang wordt er kritisch gesproken over de rol en positie van de HR-professional die razendsnel zou veranderen door globalisering, automatisering en inkrimping van de HR-afdeling. Maar wat gebeurt er daadwerkelijk in het werk van de HR-professional? In deze workshop staat 5 jaar landelijk onderzoek in meer dan 1700 bedrijven centraal waarin we gekeken hebben naar recente HR ontwikkelingen en het dagelijkse realiteit van de HR professional. We staan stil bij de belangrijkste bevindingen, maar willen vooral met u in gesprek gaan over wat dat betekent voor het HR vakgebied.
  • Workshopleiders: Menno Vos (Associate lector Sociale Innovatie), Sjoerd Peters (junior organisatieadviseur Eshuis Accountants en Adviseurs), Tom Morssink (HR manager TRIMM) 

    

 • HR en arbeidsmarkt/ robotisering
  • ‚ÄčVerzorgd door Piet Mosterd van AWL-Techniek en  Sietse Dijkstra van Windesheim. Een nadere beschrijving van de inhoud van de workshop volgt