Sprekers "HRM bevordert innovatiecapaciteit"

Congres HRM bevordert innovatiecapaciteit – 15 juni 2017

Radboud Universiteit – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen – NVP

Parallelsessies tijdens het congres "HRM bevordert innovatiecapaciteit":

 • Leiderschap in innovatieve teams | Door Peter Oeij, senior onderzoeker / adviseur bij TNO Innovation for Life
  • Praktijkervaringen over leidinggeven in projectteams die innoveren, worden gedeeld met congresdeelnemers. Na een inleiding (Peter Oeij) volgt een gesprek met twee projectleiders over hun praktijk. Vervolgens wordt de zaal actief betrokken. Het vertrekpunt is hoe projectleiders leiding geven aan het aanpakken van kritieke incidenten in hun project, waardoor zij op het pad blijven om projectdoelen te realiseren. Een vraag daarbij is: kan HRM innovatieprocessen in project teams faciliteren?
  • Over Peter Oeij: Peter is senior onderzoeker / adviseur bij TNO Innovation for Life, en gespecialiseerd in team dynamiek en innovatie. Zijn werkveld is innovatie-management, sociale innovatie en ‘workplace innovation’. Zijn dissertatie (2017) kunt u downloaden van: www.ou.nl/proefschrift_oeij

 

 • Medewerker-gedreven innovatie: de rol van HRM en leiderschap | Maarten Renkema & Anna Bos-Nehles
  • ‚ÄčKan iedereen bijdragen aan het innovatief vermogen van organisaties? Hoe werkt dat als alleen de top mag beslissen, procedures het werk bepalen, medewerkers in ploegendiensten werken en niet extra kunnen worden beloond? In deze sessie bespreken we de rol van medewerker-gedreven innovatie in geformaliseerde omgevingen en bediscussiëren we HR- en leiderschapsoplossingen. Deze oplossingen worden besproken op basis van cases (o.a. met de HR-manager van Medlon), waarbij we de zaal actief betrekken.
  • Over de sprekers: Maarten is onderzoeker naar medewerker-gedreven innovatie in de HRM vakgroep van de  Universiteit Twente. Zijn onderzoek spitst zich toe op de relatie tussen HRM en innovatie op meerdere organisatieniveaus, o.a. uitgevoerd bij medisch laboratorium Medlon en zorgorganisatie Livio. Daarnaast presenteert dr. Anna Bos-Nehles – universitair docent aan de Universiteit Twente – haar onderzoek naar innovatief werkgedrag van brandweermannen en de belangrijke rol van leiderschap tijdens het innovatieproces. 

 

 • Intrapreneurship en Duurzame Inzetbaarheid stimuleren bij de Belastingdienst. Hoe onderzoek en ontwikkel je dat? Paul Preenen & Marieke van den Tooren
  • Ondernemend gedrag en innovatie door werknemers, zijn cruciaal voor Nederland en ook de Belastingdienst. In Nederlandse organisaties wordt de kennis en het innovatief talent bij werknemers te weinig benut, wat de economische groei remt (AWTI, 2013). In veel grote, hiërarchische en bureaucratische (overheids)organisaties is er beperkte ruimte voor innovatieve medewerkers met eigen ideeën en kritiek. Dit schaadt de duurzame inzetbaarheid en veranderbereidheid van medewerkers, en de vernieuwing van organisaties. Een belangrijke kans voor het aanjagen van duurzame inzetbaarheid en het innovatie- en adaptatievermogen in organisaties ligt in het stimuleren van bottom-up ondernemend, innovatief gedrag en optimaal benutten van kennis van de werkvloer, ook wel intrapreneurship genoemd. Sterker nog, in tijden van grote digitale veranderingen, alsmede groeiende kloven tussen management en werkvloer, jong en oud, ‘nieuwe’ (bijv. ICT-ers) en ‘oude’ professionals, laag- en hoogopgeleid, en tussen burger en overheid is de noodzaak voor intrapreneurship en een sociaal innovatieve organisatie die dit faciliteert wellicht belangrijker dan ooit. In deze sessie geven Mens- en Organisatie onderzoekers Paul Preenen en Marieke van den Tooren een kijkje in hoe wetenschappelijk onderzoek, kennis en methodieken kunnen bijdragen aan deze uitdagingen bij de Belastingdienst en het Rijk. 
  • Over de sprekers: Dr. Paul Preenen werkt sinds 2016 bij de Belastingdienst als praktisch-wetenschappelijk onderzoeker Mens- & Organisatievraagstukken. Hiervoor werkte hij voor TNO en het Ministerie van IenM. Hij deed zijn promotieonderzoek bij de UvA. Paul doet onderzoek naar Sociale Innovatie, medewerkerbetrokkenheid en Intrapreneurship. Dr. Marieke van den Tooren werkt sinds 2016 bij de Belastingdienst als praktisch-wetenschappelijk onderzoeker Mens- & Organisatievraagstukken. Daarvoor werkte zij vijf jaar als Universitair Docent Arbeids- & Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Marieke doet onderzoek naar duurzame inzetbaarheid en mobiliteit onder de 30.000 medewerkers van de Belastingdienst.