Workshops The Next HR (R)Evolution

Er worden tijdens het HR symposium een vijftal workshops aangeboden die vanuit verschillende perspectieven de Revolutie & Evolutie van HR belichten. In 2 rondes kan er gekozen worden hoe je de HR (R)Evolution in wilt gaan. De vraag is misschien wel hoe willen wij eruit komen?! Hieronder vind je een korte introductie van de onderwerpen van de workshops.

1. HR SUCKS!
HR heeft afgedaan. Zij heeft haar belangrijkste opdracht de afgelopen jaren laten wegebben en zich voornamelijk gepositioneerd als een administratieve waterdrager voor het management. HR acteert nog altijd op een toneel waarin de scenarioschrijvers voortborduren op een weeffout die in het Ullrich tijdperk is ingezet. De integrale manager deed zijn intrede, HR marginaliseerde en organisaties focusten zich (niet op People Management maar) op inkrimping, optimalisatie, afslanking en flexibilisering. De rol van de kwaliteitsregisseur van de uitvoer en vormgeving van alle HRM processen (ongeacht door wie ze worden uitgevoerd) is ‘uit het stuk geschreven’. Er is nog maar één kans om terug te keren in een glansrol en het podium te pakken…

Door: Robert Scherder, Managing Director van Neumann (Consulting) B.V. en Opleidingscoördinator HRM en docent aan de Hogeschool Windesheim Flevoland. Hij heeft een haat/liefde verhouding met HRM. Vanuit dat perspectief ziet hij het als zijn missie om (aankomende) HRM professionals bij de les te houden. 


2.Talentbenutting = Maatwerk!
Door talent van medewerkers meer te benutten ontstaat een win-win situatie voor organisatie en medewerker. Medewerkers worden beter inzetbaar, (organisatie)resultaten verbeteren, nieuwe vormen van (samen)werken ontstaan en het werkplezier neemt toe. Talentbenutting vereist echter meer dan een generalistische aanpak, geen medewerker is immers hetzelfde en talent verschilt Maatwerk is nodig, een individuele aanpak die vaak vorm krijgt in de relatie tussen medewerker en leidinggevende. De praktijk blijkt echter weerbarstig. Hoe ervaar jij talentbenutting in jouw organisatie?

Het lectoraat Sociale Innovatie van de Hogeschool Windesheim doet onderzoek naar de rol van de arbeidsrelatie bij talentbenutting. In de workshop willen we het volgende met u delen:

  • Hoe is de relatie medewerker-leidinggevende van invloed op talentbenutting?
  • Hoe is pro-activiteit van de medewerker van invloed op talentbenutting en welke aspecten spelen nog meer in rol? 
  • Hoe krijgt talentbenutting vorm in jouw praktijk? 
  • Wat betekent dit voor de invulling van HRM binnen uw organisatie?

Door: Louis Celant, onderzoeker lectoraat Sociale Innovatie en docent Bedrijfskunde Hogeschool Windesheim en Willy Veenkamp, onderzoeker lectoraat Sociale Innovatie en docent HRM Hogeschool Windesheim.


3. “Flexer dan Flex”
De omgeving vraagt om wendbaarheid, snelheid, maatwerk, innovatieve oplossingen. Hoe kun je dat realiseren met je personele formatie. Welke soort flexibiliteit is van belang? Het gaat om een slimme mix van flexibiliteit naar contract, flexibiliteit naar werktijden, flexibiliteit naar functie en flexibiliteit naar locatie. Hoe krijg je die flexibiliteit in je organisatie en welke rol speelt HR daarin als verbindende schakel tussen directie en management aan de ene kant en het personeel aan de andere kant. Altijd met een goede balans tussen werkgevers- en werknemers.

“Flexibilisering en veerkracht blijft immers een boeiend bedrijfskundig vraagstuk met een hoge menselijke impact.”

Door: Jan van de Leede, is senior adviseur bij TNO Arbeid geweest. Hij is nu verbonden aan de Universiteit Twente als docent HRM, worksystems en HR Analytics en tevens werkzaam bij ModernWorkx.


4. HR Analytics heeft met cijfers niet van doen!?
Veel HR-beslissingen worden nog op basis van het onderbuikgevoel genomen. Organisaties beschikken over grote hoeveelheden informatie die zij kunnen inzetten voor het verbeteren van de besluitvorming op het vlak van HRM. Door data over personeel, de uitvoering van HR-processen en resultaten in de organisatie aan elkaar te koppelen en te analyseren, wordt het mogelijk de impact van personeel en HR-interventies op organisatieresultaten te meten – en in sommige situaties zelfs te voorspellen. Toch (b)lijkt HR Analytics binnen veel organisaties vooral iets om over te praten en niet om te doen. Tijdens deze workshop wordt het volgende met je gedeeld:

  • Nut en noodzaak van HR Analytics illustreren 
  • Handvatten geven om zelf stappen te zetten met HR Analytics 
  • En welke manier past het best bij jouw organisatie.

Door: Steven Marshall is psycholoog en bedrijfskundige en sinds 2007 adviseur op het gebied van strategisch HRM. Momenteel is Steven Marshall Sr. Consultant bij Berenschot en specialist in het toepassen van bedrijfskundige methoden en empirisch onderzoek op HR vraagstukken.


5. Geluk & Rendement
Tijdens deze interactieve workshop gaan we met elkaar aan de slag rondom het thema: geluk en rendement. Hoe leidt werkgeluk tot direct rendement en creëer je bevlogen medewerkers. Kun je het gedrag effectief beïnvloeden en hoe bevorder je hiermee de groei; door o.a. te focussen op passie en kracht. Met als duidelijk voorbeeld de praktijk van Unique. “De employee journey”

Door: Anoek Klein Swormink en Clémy Coolen, beiden programma managers Opleiden en Ontwikkelen bij Unique met een passie voor coachen en trainen