1. Home
 2. Over NVP
 3. Kringen
 4. Ledenvoordeel
 5. 20% korting op Leertraject proactief conflictmanagement voor HR-adviseurs

20% korting op Leertraject proactief conflictmanagement voor HR-adviseurs

 

Leertraject proactief conflictmanagement voor HR-adviseurs

“conflicten als indicator en als ontwikkelkans”

Conflicten op de arbeidsplek zijn voor betrokkenen vaak enerverende gebeurtenissen. Dat geldt niet alleen voor de conflictpartijen zelf, maar ook voor andere betrokkenen. In veel organisaties en bij veel mensen is het hebben van een conflict eigenlijk taboe. Het is een storend incident of intermezzo, dat of verzwegen moet worden en als dat niet kan moet het zo snel mogelijk beslecht worden zodat “alles weer normaal is”. Macht (recht van de sterkste) en regels (recht, procedure en protocol) zijn daarin belangrijke middelen. Die middelen voorkomen echter dat de werkelijke betekenis van een conflict onderkend wordt en de mogelijkheid onbenut blijft om van een conflict te leren.

De kosten van conflicten zijn vaak groot. Conflicten kunnen leiden tot ziekteverzuim, verminderde motivatie en verminderde prestatie. En als ze niet goed worden opgepakt kunnen ze erg lang na-ijlen of worden opgevolgd door weer nieuwe conflicten.

Conflicten zijn een belangrijke indicator, op organisatieniveau, team- of afdelingsniveau en op individueel niveau, zoals bijvoorbeeld:

 • Conflicten markeren het aflopen van een fase in het ontwikkelingsproces van een organisatie en kunnen benut worden voor het maken van de stap naar een volgende fase;
 • Conflicten zijn vaak een indicator voor vraagstukken die met name binnen de onderstroom van de organisatie plaatsvinden. In het conflict openbaren zich patronen of achterliggende vraagstukken. Dat geldt zowel voor de aard van het conflict als voor de wijze waarop dat conflict wordt aangepakt;
 • Conflicten laten zijn veel zien over de patronen, overtuigingen en waarden en normen van conflictpartijen;
 • De rol die HR bij conflicten speelt zijn vaak een indicator van de positie van HR binnen de organisatie en het imago dat HR heeft. Denk aan brandblusser, handlanger, arbeidsrecht expert of coach.

Hoe pak je conflicten op als leer- en ontwikkelingsproces en welke rol kun, wil en mag je als HR spelen? Daarbij gaat het niet alleen om de rol als een conflict manifest is of wordt Het gaat ook om een ontwikkelingsvraag en inrichtingsvraag:

 • Reactief: conflicten bedekken, juridiseren en bevestiging van de macht laten zijn
 • Responsief: conflicten hanteren als leerproces voor de betrokken partijen
 • Proactief: conflicten kunnen gebruiken als bron van organisatieontwikkeling en conflict regulerende systemen hebben ontwikkeld en ingericht.

In een leertraject van 2 x 2 dagen krijgt de deelnemende HR-adviseur zicht op:

 • De relatie tussen organisatieontwikkeling en conflicten
 • De betekenis van conflicten in de onderstroom van de organisatie
 • De dynamiek van conflicten
 • De eigen waarden en normen met betrekking tot conflicten
 • Conflict coaching en de daarbij behorende vaardigheden
 • Het inrichten van een conflictbestendige organisatie

Het leertraject wordt begeleid door Bas Delleman, mediator, opleider en adviseur en Wouter van der Loon, HR- en organisatieadviseur, docent en trainer.

De deelnemers ontvangen na afloop een certificaat.

De Groepsgrootte is 8-12 deelnemers. De opleiding kan ook in-company worden uitgevoerd.

Kosten € 2.100 inclusief verblijfskosten en cursus map.
Voor NVP-leden geldt een korting van 20 % (€ 1.680)

Geplande data:
13 en 14 juni 2018 / 2 en 3 juli
17 en 18 oktober / 15 en 16 november 2018

Aanmelden en informatie:
Caleidoscoop leertrajecten 

Telefoon: 0848- 321783
Email: info@caleidoscoop.n